9ο Έτος – Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας “ΑΕΕ”, 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2017 Λάρισα

15 – 16 Σεπτεμβρίου 2017
9o Έτος: Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας – Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
Divani Palace Hotel, Λάρισα

Αφήστε μια απάντηση