Αναλώσιμα Διαβήτη: Ποσότητες και Ποσοστά Συμμετοχής

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ – Αναλώσιμα Διαβήτη

Βλέπε σχετικό ΦΕΚ στη σελίδα μας Downloads »»

Ποσότητες που δικαιολογούνται από τον ΕΟΠΥΥ ανάλογα με τον τύπο του σακχ. διαβήτη (σ. 6/32, 19672 και έγγραφο 22473/ 1-7-2013 του ΕΟΠΥΥ):

 • Για τους πάσχοντες από ΣΔ που αντιμετωπίζονται μόνο με διαιτητική αγωγή, χορηγούνται ως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα / τρίμηνο και ως 100 σκαριφιστήρες το έτος – ποσοστό συμμετοχής 25% για τις ταινίες, 25% για τους σκαριφιστήρες.
 • Για τους πάσχοντες από ΣΔ που αντιμετωπίζονται με αντιδιαβητικά δισκία, χορηγούνται έως 50 ταινίες μέτρησης / δίμηνο και ως 200 σκαριφιστήρες το έτος – ποσοστό συμμετοχής 0% για τις ταινίες, 25% για τους σκαριφιστήρες.
 • Για τους ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, χορηγούνται ως 100 ταινίες μέτρησης / μήνα, ως 50 σκαριφιστήρες / μήνα, 50 βελόνες ινσουλίνης / μήνα και ως 30 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος – ποσοστό συμμετοχής 0% για τις ταινίες, 25% για τους σκαριφιστήρες και τις ταινίες κετονών και 0% για τις βελόνες.
 • Για τους ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 χορηγούνται ως 200 ταινίες μέτρησης / μήνα, ως 150 σκαριφιστήρες / μήνα, ως 100 βελόνες / μήνα και ως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος – ποσοστό συμμετοχής για όλα 0%.
 • Για τους πάσχοντες από ΣΔ που κάνουν χρήση Αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, χορηγούνται ως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου / μήνα και ως 200 σκαριφιστήρες το μήνα και 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα / εξάμηνο (σε περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης).
  (η αντλία χορήγησης ινσουλίνης χορηγείται με κάλυψη της δαπάνης 100% μετά από έγκριση του ΑΥΣ) – ποσοστό συμμετοχής για όλα 0%.
 • Σε διαβήτη κύησης, χορηγούνται ως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου / μήνα, 150 σκαριφιστήρες και ως 150 βελόνες / μήνα – ποσοστό συμμετοχής για όλα 25% εκτός από τις βελόνες με 0%.

Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ανωτέρω ορισθείσες, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα.

Φόρμα – έντυπο συνταγογράφησης των αναλώσιμων για το διαβήτηdownload »»

Διαβητικά Υποδήματα (σ. 16/32, 19682)

Στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη χορηγούνται τα κατωτέρω είδη:

α/α ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ € ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με ένθετα πέλματα, ανά ζεύγος. 115,20 Κάθε δύο χρόνια (δύο ζεύγη τη φορά)
  Πέλμα εξατομικευμένο, ανά τεμάχιο. 34,00 Κάθε χρόνο
 • Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη – Εξατομικευμένα κατόπιν γύψινου Προπλάσματος, ανά ζεύγος 330,00 Κάθε δύο χρόνια
 • Μπότα αποφόρτισης (aircast) ανά τεμάχιο 69,00 Δεν αντικαθίστανται
 • Υπόδημα αποφόρτισης (half shoes) ανά τεμάχιο 38,00 Δεν αντικαθίστανται
 • Εξατομικευμένος νάρθηκας (cast) ανά τεμάχιο 261,00 Δεν αντικαθίστανται
 • Προθέσεις δακτύλων επί ειδικών ενδείξεων.

Τιμές παραρτήματος – Όπως παράρτημα