Οι Νέες Οδηγίες για την Υπέρταση – Νοέμβρης 2017 από τις AHA και ACC

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση 2017 από τις The American Heart Association (AHA) και The American College of Cardiology (ACC): Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults

Intro:

Whelton PK, et al.
2017 High Blood Pressure Clinical Practice Guideline: Executive Summary
Page 5
Preamble
Since 1980, the American College of Cardiology (ACC) and American Heart Association (AHA) have translated
scientific evidence into clinical practice guidelines (guidelines) with recommendations to improve
cardiovascular health. In 2013, the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) Advisory Council
recommended that the NHLBI focus specifically on reviewing the highest-quality evidence and partner with
other organizations to develop recommendations (1, 2). Accordingly, the ACC and AHA collaborated with the
NHLBI and stakeholder and professional organizations to complete and publish 4 guidelines (on assessment
of cardiovascular risk, lifestyle modifications to reduce cardiovascular risk, management of blood cholesterol
in adults, and management of overweight and obesity in adults) to make them available to the widest possible
constituency. In 2014, the ACC and AHA, in partnership with several other professional societies, initiated a
guideline on the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure (BP) in adults.
Under the management of the ACC/AHA Task Force, a Prevention Subcommittee was appointed to help guide
development of the suite of guidelines on prevention of cardiovascular disease (CVD). These guidelines, which
are based on systematic methods to evaluate and classify evidence, provide a cornerstone for quality
cardiovascular care. The ACC and AHA sponsor the development and publication of guidelines without
commercial support, and members of each organization volunteer their time to the writing and review efforts.
Guidelines are official policy of the ACC and AHA.

ADA Position Statement 2017 – Διαβήτης και Υπέρταση

Το νέο Position Statement για τον Σακχ. Διαβήτη και την Αρτ. Υπέρταση της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA) »»

Πρόλογος:

Hypertension is common among patients with diabetes, with the prevalence depending on type and duration of diabetes, age, sex, race/ethnicity, BMI, history of glycemic control, and the presence of kidney disease, among other factors. Furthermore, hypertension is a strong risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD), heart failure, and microvascular complications. ASCVD—defined as acute coronary syndrome, myocardial infarction (MI), angina, coronary or other arterial revascularization, stroke, transient ischemic attack, or peripheral arterial disease presumed to be of atherosclerotic origin—is the leading cause of morbidity and mortality for individuals with diabetes and is the largest contributor to the direct and indirect costs of diabetes. Numerous studies have shown that antihypertensive therapy reduces ASCVD events, heart failure, and microvascular complications in people with diabetes. Large benefits are seen when multiple risk factors are addressed simultaneously. There is evidence that ASCVD morbidity and mortality have decreased for people with diabetes since 1990 likely due in large part to improvements in blood pressure control. This Position Statement is intended to update the assessment and treatment of hypertension among people with diabetes, including advances in care since the American Diabetes Association (ADA) last published a Position Statement on this topic in 2003.

Διαβάστε και κατεβάστε το άρθρο – σύνδεσμος »»

Σπύρος Καραμαγκιώλης
Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος
Αγρίνιο, Λάρισα

Οι Nέες Κατευθυντήριες Οδηγίες 2017 για το Διαβητικό Πόδι από την IDF

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες για το διαβητικό πόδι 2017 από την IDF (International Diabetes Federation) »»

Long-term complications of diabetes develop gradually.
The longer you have diabetes — and the less controlled
your blood sugar — the higher the risk of complications.
With the growing number of people living with diabetes
worldwide, healthcare professionals are encouraged to
pay attention to the major complications of diabetes
in their daily practice. It is therefore IDF’s vision is to
develop a series clinical practice recommendations for
health care professionals on specific topics, with the
aim of creating clinical guidelines in easily digestible
and user-friendly format and adaptable to any country,
region or health setting.
Diabetic foot is one of the most serious and costly
complications of diabetes. These new IDF Clinical
Practice Recommendations on the Diabetic Foot are an
excellent addition to the knowledge base underlying the
delivery of high-quality primary clinical care. We hope
that they will promote and improve diabetic foot care
within all seven IDF regions.
I would like to thank the IDF Diabetic Foot Committee,
headed by Dr. Ammar Ibrahim, for their tireless efforts
to produce these guidelines. Using their vast experience
in the field, the committee members methodically and
critically examined a vast amount of published scientific
evidence on the diabetic foot. These clinical practice
recommendations are a tribute to the skills of the authors
and it is with great pleasure that I pen these words to
relate my enthusiasm for their work.
It is my hope and expectation that these clinical
practice recommendations will provide an effective
learning experience and referenced resource for all
health professionals caring for people living with
diabetes, resulting in improved patient outcomes. I
therefore highly recommend that all primary care
health professionals make use of them for an optimal
management of diabetic foot complications in their
settings.
Dr Shaukat Sadikot
IDF President 2016-2017


Σπύρος Καραμαγκιώλης
Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ
Διαβητολογικό Ιατρείο Αγρίνιο, Λάρισα

Οι νέες οδηγίες για το διαβήτη 2017 από την Ε.Δ.Ε.

Οι Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ede.gr »»

Download »»

Απόσπασμα Προλόγου:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) από το 1975 προάγει με με-
θοδικότητα και συνέπεια τη γνώση για το σακχαρώδη διαβήτη. Η ανά χείρας
έκδοσή της αποτελεί τις νέες αναθεωρημένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για
τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς». Πρόκειται για την τρίτη έκδοση
συνολικά.
Πέρασαν πλέον αρκετά χρόνια από την πρώτη σκέψη έκδοσης κατευθυ-
ντηρίων οδηγιών σε μια συνάντηση ειδικών στο Βόλο επί προεδρίας Σταύρου
Παππά. Ακολούθησε το 2009 επί προεδρίας Αλέξιου Σωτηρόπουλου μια νέα
συνάντηση ειδικών επί τούτω. Συγκροτήθηκε λοιπόν η πρώτη συντακτική
ομάδα, αποτελούμενη από τον αείμνηστο Βάσο Καραμάνο και τους Ηλία
Μυγδάλη, Αλέξιο Σωτηρόπουλο και Παρασκευά Χριστακόπουλο. Έπειτα
από σκληρή, επίπονη και επίμονη δουλειά τους, κυκλοφόρησε η πρώτη
έκδοση των κατευθυντηρίων οδηγιών το 2011. Η δεύτερη αναθεωρημένη
έκδοση κυκλοφόρησε το 2013 επί προεδρίας Ανδρέα Μελιδώνη με την ίδια
συντακτική ομάδα.
Προ διετίας, επί προεδρίας Ιωάννη Ιωαννίδη, ξεκίνησε η επικαιροποίηση
των κατευθυντηρίων οδηγιών με συντακτική ομάδα τους Ιωάννη Ιωαννίδη,
Κωνσταντίνο Μακρυλάκη, Ηλία Μυγδάλη, Νικόλαο Παπάνα και Αλέξιο Σω-
τηρόπουλο. Η γνώση επανεξετάσθηκε συνολικά και επικαιροποιήθηκε, προ-
στέθηκαν τα νέα φάρμακα, ελήφθησαν υπόψη οι μελέτες καρδιoαγγειακής
ασφάλειας, και τέλος προστέθηκαν μερικά νέα κεφάλαια. Η υλοποίηση των
επικαιροποιημένων οδηγιών έγινε από το ΔΣ της ΕΔΕ 2016-2017.
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ευχαριστεί ολόθερμα όσους εργά-
στηκαν με επιμέλεια και θυσία του προσωπικού τους χρόνου για τις δύο
προηγούμενες εκδόσεις. Εξίσου ευχαριστεί και όσους κατέβαλαν κόπο για
την παρούσα έκδοση.
Σας παραδίνουμε την επικαιροποιημένη αυτήν έκδοση με την ελπίδα ότι
θα αποβεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη κατά την
καθημερινή πράξη.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ
Νικόλαος Παπάνας

Οι νέες συστάσεις 2017 της A.D.A. για τον Σακχ. Διαβήτη

Δημοσιεύτηκαν οι νέες οδηγίες – συστάσεις 2017 της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA) για τον σακχαρώδη διαβήτη. Οι νέες συστάσεις έχουν αρκετές καινοτόμες αλλαγές στη διαχείριση του διαβητικού ασθενή σε σχέση με τις συστάσεις του 2016.

  • Κατεβάστε το πλήρες κείμενο των οδηγιών από τον server μας ADA_SMC2017 »» ή από τον ιστότοπο της ADA »»
  • Δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες αλλαγές στις οδηγίες του 2017 (Summary of Revisions) »»