2018 – Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια για το Διαβήτη

Επιλεγμένα διεθνή και ελληνικά συνέδρια για τον Σακχ. Διαβήτη – περίοδος 2018:

  • 1 – 4 / 02 / 2018: ΕΜΕΔΙΠ – 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Διαβητικό Πόδι, Αθήνα »»
  • 9 – 11 / 02 / 2018: ADA – 65th Adnanced Postgraduate Course, San Francisco CA, USA »»
  • 14 – 17/ 03 /2018: ΕΔΕ – 16ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Αθήνα »»
  • 22 – 24/ 03 /2018: Greek Institute of Internal Medicine & Hepatology: 10th International Congress of Internal Medicine, Athens »»
  • 22 – 26 / 06 / 2018: ADA – 78th Scientific Sessions, Orlando FL, USA »»

 

Οι νέες οδηγίες για το διαβήτη 2017 από την Ε.Δ.Ε.

Οι Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ede.gr »»

Download »»

Απόσπασμα Προλόγου:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) από το 1975 προάγει με με-
θοδικότητα και συνέπεια τη γνώση για το σακχαρώδη διαβήτη. Η ανά χείρας
έκδοσή της αποτελεί τις νέες αναθεωρημένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για
τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς». Πρόκειται για την τρίτη έκδοση
συνολικά.
Πέρασαν πλέον αρκετά χρόνια από την πρώτη σκέψη έκδοσης κατευθυ-
ντηρίων οδηγιών σε μια συνάντηση ειδικών στο Βόλο επί προεδρίας Σταύρου
Παππά. Ακολούθησε το 2009 επί προεδρίας Αλέξιου Σωτηρόπουλου μια νέα
συνάντηση ειδικών επί τούτω. Συγκροτήθηκε λοιπόν η πρώτη συντακτική
ομάδα, αποτελούμενη από τον αείμνηστο Βάσο Καραμάνο και τους Ηλία
Μυγδάλη, Αλέξιο Σωτηρόπουλο και Παρασκευά Χριστακόπουλο. Έπειτα
από σκληρή, επίπονη και επίμονη δουλειά τους, κυκλοφόρησε η πρώτη
έκδοση των κατευθυντηρίων οδηγιών το 2011. Η δεύτερη αναθεωρημένη
έκδοση κυκλοφόρησε το 2013 επί προεδρίας Ανδρέα Μελιδώνη με την ίδια
συντακτική ομάδα.
Προ διετίας, επί προεδρίας Ιωάννη Ιωαννίδη, ξεκίνησε η επικαιροποίηση
των κατευθυντηρίων οδηγιών με συντακτική ομάδα τους Ιωάννη Ιωαννίδη,
Κωνσταντίνο Μακρυλάκη, Ηλία Μυγδάλη, Νικόλαο Παπάνα και Αλέξιο Σω-
τηρόπουλο. Η γνώση επανεξετάσθηκε συνολικά και επικαιροποιήθηκε, προ-
στέθηκαν τα νέα φάρμακα, ελήφθησαν υπόψη οι μελέτες καρδιoαγγειακής
ασφάλειας, και τέλος προστέθηκαν μερικά νέα κεφάλαια. Η υλοποίηση των
επικαιροποιημένων οδηγιών έγινε από το ΔΣ της ΕΔΕ 2016-2017.
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ευχαριστεί ολόθερμα όσους εργά-
στηκαν με επιμέλεια και θυσία του προσωπικού τους χρόνου για τις δύο
προηγούμενες εκδόσεις. Εξίσου ευχαριστεί και όσους κατέβαλαν κόπο για
την παρούσα έκδοση.
Σας παραδίνουμε την επικαιροποιημένη αυτήν έκδοση με την ελπίδα ότι
θα αποβεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη κατά την
καθημερινή πράξη.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ
Νικόλαος Παπάνας